بالابر 300 کیلو نصب شده در اندیشه شهرک صدف

بالابر 300 کیلو نصب شده در اندیشه شهرک صدف

ویژگی های بالابر 300 کیلو نصب شده در اندیشه شهرک صدف :

  • بالابر 300 کیلو
  • ارتفاع 3 متر
  • نصب شده در اندیشه شهرک صدف